​boldbanehul

Boldhenterhullet kan flettes ind i det eksisterende hegn. 

Dette er en god løsning, til når bolden ryger ud af banen. 

Hullet kan placeres lige hvor man ønsker det.​

Adresse: ​Thorsvænge 60, 4673 Rødvig |   Tlf.: 60 83 98 33  |  E-mail:Michelsenallan@gmail.com | CVR: 3831 6699